Aplikacije

Analitika in merjenje

Tisočletja se filtracija uporablja za odstranjevanje nečistoč iz vode, kot so zemlja, pesek, rja ter suspendirani trdi delci. To dosežemo z prehodom onesnažene vode skozi filtrirni material. Odvisno od nečistoč in različnih filtrirnih materialov, se v filtracijskem procesu odvija več fizikalnih in kemičnih procesov, s katerimi dosežemo želene rezultate. Sčasoma so nove tehnologije in procesi strokovnjakom omogočili optimiziranje in izboljšanje filtracijskih postopkov, kar je omogočilo obdelavo vode pri različnih aplikacijah uporabe.     
 
 
  
Krmilniki in upravljanje