Aplikacije

Filtracija

Tisočletja se filtracija uporablja za odstranjevanje nečistoč iz vode, kot so zemlja, pesek, rja ter suspendirani trdi delci. To dosežemo s prehodom onesnažene vode skozi filtrirni material. Glede na nečistoče in različne filtrirne materiale se v filtracijskem procesu odvija več fizikalnih in kemičnih procesov, s katerimi dosežemo želene rezultate. Sčasoma so nove tehnologije in procesi strokovnjakom omogočili optimiziranje in izboljšanje filtracijskih postopkov, kar je omogočilo obdelavo vode pri različnih aplikacijah.   


 
 
 
Mehanski filtri
 
Peščeni filtri
 
Deklorinatorji
 
Multimedijski filtri