Aplikacije

Membranska tehnologija


Učinkovit in delujoč sistem obdelave vode zahteva kombinacijo različnih metod in tehnologij. Pravilna kombinacija metod je odvisna od želene kvalitete vode, npr. pitna voda, tehnološka voda, kot tudi od stopnje kontaminacije vode, ki jo obdelujemo. Zahvaljujoč edinstvenim prednostim membranske tehnologije, igrajo sistemi ultrafiltracije, reverzne osmoze in nanofiltracije  osrednjo vlogo v tej kombinaciji fizikalne, kemične in mehanske obdelave vode.
 
 
 
Ultrafiltracija
 
Nanofiltracija
 
Elektrodeionizacija - EDI
 
Reverzna osmoza