Aplikacije

Plinska klorinacija


Plinski klor je glavna kemikalija za dezinfekcijo pitne vode. Finančno najbolj efektiven dezinficiens se dobavlja v plinski ali tekoči obliki – jeklenke, kontejnerji. Naprave za plinsko kloriranje delujejo na principu vakuumskega izkoriščanja, kar predstavlja eno najbolj varnih uporab klora, ogljikovega dioksida, SO2 in NH3. Dobavljamo, vgrajujemo in servisiramo plinsko opremo lastne proizvodnje ter opremo proizvajalca Siemens.  VAKUUM REGULATOR

Klorinatorji—vakuumski regulatorji opravljajo funkcijo eksploatacije plinskega klora s pomočjo vakuuma. Ob poškodbi ali prekinitvi vakuumske linije se na tlačnem delu samodejno zapre in s tem prepreči nekontrolirano iztekanje plinskega klora.


INJEKTOR

Injektor s pomočjo vode, ki prehaja preko venturijeve cevi, s svojim nadtlakom ustvarja vakuum, ki omogoča vsesavanja   plinskega klora iz vakuumske linije. Vsi injektorji imajo vgrajen nepovratni ventil, ki ob prenehanju delovanja preprečuje vdor vode v vakuumski sistem kloriranja.  ROTAMETER

Rotameter ali merilec pretoka plinskega klora, ima v vakuumski liniji funkcijo trenutnega prikaza pretoka v g/h. Vgrajeni regulacijski ventil, omogoča ročno regulacijo želene količine klora  proti mestu doziranja. Rotameter vgrajujemo na vakuumski liniji med vakuum regulatorjem in injektorjem.VAKUUM PREKLOPNIK

Vakuumski preklopnik deluje s pomočjo moči vakuuma, ki ga ustvarja injektor.  Ko se izprazni ena od koriščenih jeklenk, moč vakuuma preklopi na polno jeklenko, kar omogoča neprekinjeno oskrbo kloriranja vode.ZBIRNI VOD

Zbirni vod nam omogoča, da lahko izkoriščamo 1,2,3,4 ali več jeklenk hkrati. Izdelan je tako, da omogoča kvalitetno uplinjanje tekočega klora tudi v primeru, da se zaradi prenapolnjenosti pojavi manjša količina tekočega klora. V tem primeru je vgrajena ogrevana »past«, ki se nahaja v obliki cevi obrnjene navzdol. Sistem ventilov omogoča želeno ločevanje posameznih priključnih jeklenk ali kontejnerjev.HITRO ZAPORNI VENTIL

Avtomatski hitro zaporni ventil je del sistema, ki preprečuje nekontrolirano uhajanje plinskega klora v okolico. V primeru, da  detektor klora v zraku zazna povečano količino klora v zraku, se ventila avtomatsko zapre. Ventil lahko upravljamo ročno ali avtomatsko.