Aplikacije

Svetovanje


Valter skupina v sodelovanju s svetovalci z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju sanitarnega in okoljskega inženirstva ter tehnike in hidravlike ponuja popolno in strokovno svetovanje na področju notranjega nadzora nad pitno vodo, verifikacijo sistema kakovosti HACCP, izdelavo ocene tveganj za nastanek okužb (hidričnih, alimentarnih, bolnišničnih), izdelavo predinvesticijske dokumentacije (identifikacija investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove - programske naloge) in izdelavo elaboratov za tehnične in tehnološke rešitve ter ekonomsko upravičenost investicije kakor tudi končne investicijske programe. Poleg naštetega nas lahko za nasvet in nadzor pokličete pri gradnji objektov in naprav za pripravo pitne in odpadne vode, za nadzor gradnje objektov in naprav za stabilizacijo in predelavo biološkega blata ter pri projektiranju tehnologij priprave pitne in odpadne vode.
Sanitarno inženirstvo

Štefan Pražnikar

Tehnično svetovanje
Ivan Sodnik
Dezinfekcija
David Sodnik
Ime:
Priimek:

Elektronski naslov:
Telefon:

Vaše vprašanje oz. sporočilo:Ime:
Priimek:

Elektronski naslov:
Telefon:

Vaše vprašanje oz. sporočilo:Ime:
Priimek:

Elektronski naslov:
Telefon:

Vaše vprašanje oz. sporočilo: